بازیگران اصلی توسعه شهرها شهرداری ها هستند

معاون توسعه و بر نامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: فقدان درآمد پایدار برای این نهاد غیردولتی موجب شده تا برای درآمدزایی بر تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز روی بیاورند بدون اینکه بدانند چه می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در برنامه زنده "چراغ" رادیو تهران که با موضوع تبیین اسناد توسعه ای استان تهران برگزار شد، با آسیب شناسی از عدم تحقق اسناد توسعه ای دهه های گذشته اظهار کرد: کشور ما به شدت از منظر ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت و متعدد است که باعث شده تا هیچ وقت نگرش منطقه ای به برنامه ریزی نداشته باشیم چرا که همواره نگرش جامع ملی داشتیم که کشور را از منظر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی متحد الشکل فرض کرد. در حالی که این پیش فرض در اصل خطا است.

*در هر کیلومتر مربع در کشور 45 نفر زندگی می کنند 

وی با اشاره به افزایش جمعیت در استان تهران افزود: هم اکنون بیش از 60 نقطه روستایی استان، قابلیت تبدیل به نقطه شهری دارند، به طور میانگین در هر کیلومتر مربع در کشور 45 نفر زندگی می کنند در حالی که این عدد در استان تهران هزار نفر و در شهرستان بهارستان در دل استان تهران 10 هزار نفر است. این آسیب ساختاری تعادل و توازن سرزمینی را بر هم زده و اگر مسیر گذشته ادامه یابد بدون تعارف آینده ایران در تهران خلاصه خواهد شد.

*مهم این است چه کسی برنامه را اجرا می کند؟ 

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران با بیان اینکه آمایش یک نگرش ملی است نه نگرش یک سازمان، اظهار کرد:  اگر سازمان برنامه کشور و سازمان مدیریت استان ها بهترین سند تاریخ را برای آینده سرزمین بنویسند مهم این است چه کسی آن را اجرا می کند؟ در این جا نظام برنامه ریزی بخشی با نگرش آمایش که نگرش میان بخشی است در تقابل قرار می گیرد. موضوعی که در تهیه سند توسعه به آن رسیدیم.

عدالتی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه تا 3 سال آینده تهران و شهرستان های آن به کجا خواهد رسید؟ گفت: یکی از بازیگران اصلی در توسعه شهر، شهرداری های هستند. فقدان درآمد پایدار برای این نهاد غیردولتی موجب شده تا برای درآمدزایی بر تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز روی بیاورند بدون اینکه بدانند در آینده و توسعه منطقه چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین در دل باغ های تهران ویلا سازی انجام می شود. بنابراین ضمانت حقوقی برای کنترل موثرترین بخش های توسعه سرزمین (شهرداران، دهیاران و ..) نداریم. تا زمانی که تضییع حقوق عمومی از طریق پرداخت جریمه امکان پذیر است نمی شود یک راه حل اساسی برای پاسخ به مسائل شهر پیدا کرد.

*رشد سرزمینی تهران از غرب و شرق آن را شکل یک اختاپوس کرده است

وی با بیان اینکه رشد سرزمینی تهران از غرب و شرق آن را شکل یک اختاپوس کرده است، افزود: در سند آمایش برای رسیدن به راه حل ها نیازمند قانون هستیم. شهردارن باید در تهران ضابطه مند شوند و در این مسئله قوه قضائیه باید ورود کند. نماینده این دستگاه در کمیسیون ماده 100 وجود دارد. سازمان مدیریت، متولی تدوین برنامه است. در این اسناد توسعه ای تمام حلقه های مفقوده برنامه ریزی را وصل کرده و برنامه را مکان محور کردیم. پیشران های توسعه در هر شهرستان را به تفکیک ارزیابی کرده و نهایی شد.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری تهران مهمترین نهاد اثر گذار در آینده تهران است؛ هر نوع نگاه به تهران همسویی و همگرایی همه مسئولان را نیاز دارد. اگر شهرداری برای درآمد به سراغ تراکم فروشی برود داستان ادامه یافته و برنامه های سند اجرایی نمی شود.

عدالتی در پایان ابراز امیدواری کرد تا شهرداری تهران در لایحه سند برنامه سوم شهرداری به موضوع درآمدهای پایدار توجه ویژه داشته باشد.