انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای توسعه متوازن منعقد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ظهر چهارشنبه، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به منظور تعامل و همکاری و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های فی مابین در جهت ارتقا شاخص ها توسعه استان،منعقد شد.

موضوع این تفاهم نامه، تعامل و همکاری برای شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه راهکارهای لازم در جهت توسعه متوازن و همکاری و نظارت بر تهیه برنامه های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی استان است که در 10 محور زیر تدوین شده است:

*همکاری در نظارت و ارزیابی برنامه ها و بودجه استان

*نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان

*همکاری و هماهنگی در خخصوص برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

*همکاری، طراحی و برگزاری نشست های تخصصی

*همکاری، طراحی و برگزاری روز شوراها

*همکاری در حهت عضویت و حضور اعضای شوراها در کارگروه های تخصصی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان

*همکاری در تبادل اطلاعات آماری و تحلیلی استان جهت پیگیری اعضای شورا

*همکاری و مشارکت در تبیین و تدوین مسائل و چالش ها، فرصت ها و اسناد بالادستی(از جمله آمایش سرزمین و سند توسعه استان و شهرستان) و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

*معرفی نمایندگان به کارگروه ها و شورای توسعه و برنامه ریزی استان و شهرستان

*حمایت مادی و معنوی جهت برگزاری همایش روز شوراها و نشست ها و سمینارها

انتهای پیام./