انتشارمستند سرشماری 1395 استان تهران؛ از آغاز به کار ستاد تا بازشماری

نشریه مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از ابتدای تشکیل ستاد سرشماری و آغاز به کار آن تا بازشماری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات نشریه مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران را منتشر کرد.

در این مستند مفاهیم اساسی و روش کار، سازمان اجرائی، شرح وظایف رده های سازمانی، فرآیندهای سرشماری، آماده سازی نقشه، جذب نیرو، تبلیغات، آموزش، اجرا، نظارت، نتایج، بازشماری، مشکلات به طور مفصل تشریح شده است.

اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات زیادی نیاز دارد و این طرح در اکثر کشورهای جهان هر ده سال یک بار انجام می شود. در کشور ما، اولین سرشماری عمومی نفوس در سال 1335 و سرشماری های بعدی در سالهای 1345 ، 1355 ، 1365 ، 1375 ، 1385 و 1390 اجرا شد. سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 هشتمین سرشماری ایران به شمار می آید.

روش سرشماری نفوس و مسکن در ایران سال 95 ترکیبی و مدرن انجام شد، در این سرشماری برای اولین بار ابتدا سرشماری به صورت اینترنتی و بعد از آن به شکل حضوری انجام گرفت. به عبارتی دیگر سرشماری در سه گام سرشماری اینترنتی، مراجعه مأمور سرشماری و تکمیل اطلاعات خانوار با استفاده از تبلت، مصاحبه تلفنی برای خانوارهای غایب در زمان مراجعه مامور انجام شد.

برای دسترسی به نشریه مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران اینجا کلیک کنید.