اسناد توسعه تهران| اجرای ۲۸۸ پروژه آبیاری اراضی کشاورزی استان‌ تهران

سیستم‌های نوین آبیاری در ۶ هزار و ۵۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان در قالب ۲۸۸ پروژه از ابتدای سالجاری تاکنون اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، استان تهران در حوزه تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری جزو استان های برتر کشور است و در حال حاضر اجرای سیستم های نوین آبیاری در بیش از ۱۴ هزار هکتار در قالب ۴۶۴ پروژه در دست اقدام است.

برنامه اصلی سازمان جهاد کشاورزی در سالجاری شناسایی و مطالعه ۵ هزار و ۵۵۶ هکتار از اراضی مستعد به تجهیز سیستم‌های نوین آبیاری است که تاکنون ۵۴ درصد آن محقق شده است.

هم اکنون تجهیز ۳ هزار و ۸۵۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به سیستم های نوین آبیاری در دست اجراست ودولت در حدود ۸۵ درصد هزینه‌های تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین کشاورزی را به صورت بلاعوض به بهره‌برداران پرداخت می‌کند.

هم اکنون دولت برای تجهیز هر هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری قطره ای ۱۳۰ میلیون ریال، آبیاری بارانی ۸۴ میلیون ریال و سیستم آبیاری کم فشار ۵۸ میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورزان ارائه می دهد.۱۷۷ پروژه به میزان ۷ هزار و ۷۷۸ هکتار نیز فاز مطالعاتی این حوزه است.

استان تهران دارای ۱۸۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.