اسناد توسعه ای تهران| صدور 65 پرونده ایجاد تاسیسات گردشگری در تهران

در 6 ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۹۵ پرونده درخواستی برای ایجاد تاسیسات گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته که از این تعداد، میزان ۶۵ پرونده مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اجرای اسناد توسعه ای استان یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان توسعه سرمایه گذاری و افزایش تاسیسات گردشگری است.

بر اساس این گزارش در 6 ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۹۵ پرونده درخواستی برای ایجاد تاسیسات گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته که از این تعداد، میزان ۶۵ پرونده مورد موافقت قرار گرفت.

این در حالی است که در طول سال گذشته (سال ۹۷ ) تعداد کل موافقت های اصولی صادره ۷۱ مورد بوده، در حالی که درشش ماهه اول سال جاری تعداد ۶۵ مورد موافقت اصولی صادر شده، که این آمار حاکی از رشد بالغ بر ۹۰ درصد است که شهرستان های تهران، اسلامشهر، رباط کریم در رتبه های نخست بوده و همچنین شهرستان شمیرانات، دماوند، شهریار در اولویت های بعدی قرار دارند.