آخرین اخبار قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در پایتخت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آخرین اخبار قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران را اعلام کرد.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اظهار کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی دربهار سال 1398 شهر  تهران  حدود 16 میلیون و 950 هزار تومان بوده است  که نسبت به فصل قبل 16/6% و نسبت به فصل مشابه سال قبل 174/6% افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین در منطقه 3 تهران با قیمتی حدود 34 میلیون تومان است، افزود: کمترین قیمت هم مربوط به منطقه  20 تهران با قیمت هرمترمربع حدود 4 میلیون و 800 هزار تومن بوده است. بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال گذشته مربوط به منطقه یک تهران و کمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه 16 است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین درباره متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی دربهار سال 1398 شهر  تهران را حدود 13/1 میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل  به ترتیب22/7% و 109/6% افزایش داشته است. 

افشین تصریح کرد: در بهار امسال بیشترین و کمترین قیمت فروش هر متر مربع زمین در شهر تهران به ترتیب مربوط به منطقه یک با 27/8 میلیون تومان و منطقه هجده تهران با 5/8 میلیون تومان بوده است. بیشترین رشد قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی نسبت به بهار سال قبل مربوط به منطقه 9 و کمترین آن در منطقه 12 تهران بوده است.

وی درباره متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیر بنای مسکونی اظهار کرد: قیمت معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی دربهار سال 1398 شهر تهران به حدود 40 میلیون تومان رسید که 17/4% بیشتر از فصل قبل و 35% بیش از بهار 1397 بود. مناطق یک و 20 تهران به ترتیب با 69/5 و 18/6 میلیون تومان رکورد دار بیشترین و کمترین مبلغ اجاره در تهران بوده اند.

انتهای پیام./