امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

عکس| آزمون ارزشیابی کارکنان سازمان مدیریت با90 سوال قوانین و سند توسعه

عکس| پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران

img18

عکس| آزمون ارزشیابی کارکنان سازمان مدیریت با90 سوال قوانین و سند توسعه

ادامه مطلب
img18

عکس| پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد

ادامه مطلب
img18

عکس|سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه شورای اجتماعی-فرهنگی استان تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه شورای معاونین استاندار تهران در سازمان مدیریت

ادامه مطلب
بیشتر ...