امروز : شنبه 04 خرداد 1398

عکس|تقدیر ترکی از تیم روابط عمومی و حوزه ریاست سازمان مدیریت تهران

عکس|جلسه بررسی آبرسانی به شهرستان پردیس

img18

عکس|تقدیر ترکی از تیم روابط عمومی و حوزه ریاست سازمان مدیریت تهران

ادامه مطلب
img18

عکس|جلسه بررسی آبرسانی به شهرستان پردیس

ادامه مطلب
img18

عکس| اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین استان تهران در سال 98

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه ترکی با گروه تلفیق معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان

ادامه مطلب
img18

عکس| برگزاری دوره BIM دکتر فرزاد رحیمیان

ادامه مطلب
img18

عکس| پنجاه و یکمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر

ادامه مطلب
بیشتر ...