امروز : جمعه 15 فروردین 1399

عکس| ستاد پیشگیری از «کرونا» به ریاست «جهانگیری» برگزار شد

عکس| آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

img18

عکس| ستاد پیشگیری از «کرونا» به ریاست «جهانگیری» برگزار شد

ادامه مطلب
img18

عکس| آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران میهمان «ترکی»

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه تامین خودرو سازمان

ادامه مطلب
img18

عکس| «میرزایی نیکو» میهمان سازمان مدیریت تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه ویژه «کرونا» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب
بیشتر ...