امروز : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397

گزارش تصویری/ نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال97 استان تهران

گزارش تصویری/جلسه بررسی اجرای فرآیند BIM در پروژه های عمرانی

img18

گزارش تصویری/ نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال97 استان تهران

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/جلسه بررسی اجرای فرآیند BIM در پروژه های عمرانی

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/جلسه ارزیابی طرح های پژوهشی استان تهران

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در شهرستان ری

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان در سال 97

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ دیدار نوروزی «ترکی» با کارکنان سازمان مدیریت تهران

ادامه مطلب
بیشتر ...