امروز : دوشنبه 20 آبان 1398

عکس| انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت و جهاد دانشگاهی

عکس| جلسه بررسی وضعیت اجرای BIM در استان تهران

img18

عکس| انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت و جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب
img18

عکس| جلسه بررسی وضعیت اجرای BIM در استان تهران

ادامه مطلب
img18

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد

ادامه مطلب
img18

عکس| برگزاری جلسه ویژه «بتن» در سازمان مدیریت تهران

ادامه مطلب
img18

عکس|برگزاری دوره آشنایی با منابع دولت با تاکید برمنابع جدید

ادامه مطلب
img18

عکس| بازدید ترکی از اداره کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران

ادامه مطلب
بیشتر ...