امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

دسته بندی : معاونت نظام فنی و اجرایی

سیر تا پیاز Bim در ایران| دکتر الوانچی و تحول بزرگ در صنعت ساختمان

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: صنعت BIM در کشور ما حتما حمایت بخش فعالی مثل دانشگاه را می طلبد ما دانش قرضی نمی خواهیم و باید برای فهم و درک این دانش پروژه های تحقیقاتی بیشماری شروع کنیم .

جلسه هم اندیشی مدل سازی اطلاعات ساختمان با حضور مدیران و دانشگاهیان

جلسه هم اندیشی مدل سازی اطلاعات ساختمان با حضور مدیران و دانشگاهیان برگزار شد.

پانزدهمین جلسه تدوین دستورالعمل پیاده سازی فرآیندBim برگزار شد

پانزدهمین جلسه تدوین روش اجرایی و دستورالعمل پیاده سازی فرآیندBIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

بررسی پروژه های استانی شهرداری "فرون آباد"در سازمان مدیریت استان

پروژه های استانی شهرداری "فرون آباد"در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بررسی شد.

رفع اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق21 و 22 تهران

در کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان تهران اختلاف میان پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق 21 و 22 تهران بررسی شد.

بحث و تبادل نظر مدیران نظام فنی واجرایی کشور در مورد یک نامه

مدیران نظام فنی واجرایی کشور در مورد یک نامه به صورت ویدئویی بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت 250 نفری مدیران و کارشناسان بخش خصوصی در دوره آموزشی Bim

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در دوره آموزشی نقش فرآیند مدل سازی اطلاعات ساخت BIM در سازمان های مجری 250 نفر از مدیران و کارشناسان بخش خصوصی شرکت کردند.

چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با Bim

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چالش های پیش روی پروژه های عمرانی در کشور را تشریح کرد و از تحول در صنعت ساخت و ساز با روش BIM گفت.