امروز : جمعه 02 اسفند 1398

دسته بندی : معاونت نظام فنی و اجرایی

آغاز تدوین سند چشم انداز پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(Bim)

کار تدوین سند چشم انداز پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) با همکاری دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.

عکس| جلسه بررسی وضعیت اجرای Bim در استان تهران

جلسه بررسی وضعیت اجرای BIM در استان تهران با حضور پرویز قوامی نژاد معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران برگزار شد.

عکس| برگزاری جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی

با موضوع بررسی تجدید نظر در نرخ پیمان مشارکت پرشین پایپ کیش، نورد و لوله قائم قم منعقده با شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سیر تا پیاز Bim در ایران| دکتر الوانچی و تحول بزرگ در صنعت ساختمان

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: صنعت BIM در کشور ما حتما حمایت بخش فعالی مثل دانشگاه را می طلبد ما دانش قرضی نمی خواهیم و باید برای فهم و درک این دانش پروژه های تحقیقاتی بیشماری شروع کنیم .

جلسه هم اندیشی مدل سازی اطلاعات ساختمان با حضور مدیران و دانشگاهیان

جلسه هم اندیشی مدل سازی اطلاعات ساختمان با حضور مدیران و دانشگاهیان برگزار شد.

پانزدهمین جلسه تدوین دستورالعمل پیاده سازی فرآیندBim برگزار شد

پانزدهمین جلسه تدوین روش اجرایی و دستورالعمل پیاده سازی فرآیندBIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

بررسی پروژه های استانی شهرداری "فرون آباد"در سازمان مدیریت استان

پروژه های استانی شهرداری "فرون آباد"در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بررسی شد.

رفع اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق21 و 22 تهران

در کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان تهران اختلاف میان پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق 21 و 22 تهران بررسی شد.