امروز : دوشنبه 28 خرداد 1397

دسته بندی : گزارش

سرانه هر 100 هزارتهرانی 34شعبه بانکی

در استان تهران به ازاي هر يكصد هزار نفر، بطو متوسط 34 شعبه وجود دارد و از اين نظر در مقايسه با ساير استانها در رده هفتم قرار دارد.

گزارش تصویری/شورای برنامه ریزی استان تهران در اسلامشهر برگزار شد

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

جذب 1250 میلیارد تومان از اعتبارات سفرهای رئیس جمهور به تهران

استاندار تهران گفت: در سفرهای رئیس جمهور به شهرستانهای تهران ۵۰ پروژه مصوب شد و ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که ۷۰ درصد آن یعنی حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان آن جذب شد.

بمب خبری بودجه «نوبخت»/ خبرهای خوش به ایرانی ها در سال 97

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بخشی از برنامه های دولت در لایحه بودجه 97 توضیح داد.

نگاه به منافع ملی موجب سلامت اداری و توسعه کشور می شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اگر شهروندان و ساختار منابع انسانی سازمان های کشور نگاه فرد گرایی را حذف کرده و با نگاه ملی و منافع ملی حرکت کنند شاهد توسعه کشور و مبارزه با فساد خو...

هشدار در دانشگاه تهران؛ سالی 200 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده می شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: هر سال ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شود و شهرستان هایی در تهران وجود دارد که در آینده با این روند و قانون می توانند ادعای استان شدن داشته باش...

افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی استان تهران

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ضمن تشریح جزئیات بودجه سال ۹۶ از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی این استان خبر داد.

دستورات چهارگانه استاندار تهران در بهارستان

استاندار تهران در نخستین سفر استانی خود به شهرستان بهارستان سفر کردو به مدیران استانی و بهارستانی دستوراتی برای بهبود اوضاع شهرستان ارائه داد.