امروز : یکشنبه 05 خرداد 1398

دسته بندی : گزارش

انتشارنخستین نشریه تخصصی "اقتصادسنجی مالی"/بودجه ریزی علمی می شود

نخستین نشریه تخصصی- علمی "اقتصاد سنجی مالی" از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تهران منتشر می شود.

ترکی: اسناد توسعه ای استان تهران با 4 اولویت در سال 96 اجرایی می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: سند برنامه ششم توسعه استان تهران و سند آمایش با 4 اولویت از سال 96 اجرایی می شود.

جزئیات آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 95

دوزادهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 95 با 4 دستور کار برگزار شد.

کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال95 برگزار شد

کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد سال 95 دستگاه های اجرایی استان تهران با حضور نمایندگان 62 دستگاه اجرایی برگزار شد.

کتاب وضعیت نیروی انسانی 54 دستگاه اجرایی استان تهران منتشر می شود

انتشار کتاب وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 94 نهایی شد.

حساب منطقه ای استان تهران منتشر شد

حساب منطقه ای استان تهران برای سال 1393 منتشر شد.

بهره مندی از سرمایه گذاری اتریش در منطقه ویژه اقتصادی استان تهران

استاندار تهران گفت: در منطقه ویژه اقتصادی استان تهران می توانیم از سرمایه گذاری مستقیم اتریش بهره مند شویم.

مقاله "مهندسی مالی" سازمان برنامه و بودجه استان تهران برتر شد

مقاله "کاربرد اقتصاد سنجی مالی جهت تحلیل قیمت انرژی" در پنجمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی ایران با رویکرد بین المللی برتر شناخته شد.