امروز : شنبه 16 اسفند 1399

دسته بندی : گزارش

شفیعی: مسائل و چالشهای شهرستانهای تازه تأسیسی همچون قدس، نیاز به توجه ویژه دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شصت میلیارد تومان درنظر گرفته شده و به فرماندار شهرستان قدس هم اعلام کرده ایم که اگر با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی، خصوصی در قالب پروژه‌های جدید یا...

بازدید شفیعی و شهردار منطقه ۲۱ از پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه فتح

شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، رجب زاده شهردار منطقه۲۱ و رنجبر شهردار باغستان با حضور در محل پروژه زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح_سه راهی باغستان(شهریار) از نزدیک در جریان ر...

‎کارشناسان در حال بازنگری در ساختارهای اداری و استخدامی تهران هستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز بررسی و بازنگری در ساختارهای اداری و استخدامی استان تهران خبر داد.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه زلزله دستور کار دائمی این شورا است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: به طور کلی موضوع پایش گسل های استان تهران و اقدامات پیشگیرانه در حوزه زلزله به صورت دائمی در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است که به صورت...

شفیعی : لزوم تجدید نظر در نظام حکمرانی منطقه ای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره مشکلات ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان گفت :با توجه به اینکه استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور با مشکلات عم...

تجلیل از ۲۲ دستگاه برتر استان تهران در جشنواره شهید رجایی

در بیست دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران که در این دوره به خاطر شیوع کرونا به صورت نیمه حضوری برگزار شد از ۲۲ دستگاه برتر استانی تجلیل شد.

رتبه نخست استان تهران در تشخیص صلاحیت گواهینامه پیمانکاری

۹۴۱۳ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( بالغ بر ۱۹/۲درصد گواهینامه های صادره در کشور) در پایه های ۳، ۴ و ۵ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صادر شد.

توجه به عشایر اهمیت‌دادن به رونق تولید است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: توجه به زندگی عشایر، در حقیقت اهمیت دادن به رونق تولید است و در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده است باید از این جامعه تولیدکننده حمایت بیشتری کرد.