امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

دسته بندی : گزارش

مدیران رباط کریم باید سند توسعه شهرستان را دقیق اجرا کنند

فرماندار شهرستان رباط کریم بر اجرای دقیق سند برنامه ششم توسعه از سوی مدیران شهرستان تاکید کرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه: ریل اقتصادی کشور را تغییر خواهیم داد

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال سازمان برنامه به دنبال اصلاح ساختاری بودجه است. به نوعی ریل اقتصادی کشور را تغییر خواهیم داد.

بیش از 41 درصد کودکان کار و خیابان کشور در استان تهران هستند

براساس آمار کارگروه اجتماعی استان تهران، طی سال های 92 تا 96، بیش از 41 درصد کودکان کار کل کشور در استان تهران حضور داشته اند.

ورزشگاه آزادی و پنجره طلایی تبصره 18 قانون بودجه

با اجرای تبصره 18 قانون برنامه بودجه می توان ورزشگاه آزادی تهران را به بهترین شکل استفاده کرده و با ورود بخش خصوصی خدمات بیشتری به تهرانی ها ارائه کرد.

پانزده مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای مناطق 22 گانه پایتخت

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران طی جلسه ای با جمعی از نمایندگان تهران و شهرداران مناطق ، 15 مصوبه برای رفع مشکلات و توسعه فضاهای آموزشی و ... تصویب کرد.

استاندار تهران از بخش های مختلف سازمان مدیریت تهران بازدید کرد

دکتر انوشیروان محسنی بندپی از بخش های مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بازدید کرد.

شهر را به شهردارانش بسپریم|ظرفیت شورای برنامه ریزی استان برای شهردارها

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اقتصاد ایران ناگزیر است، شهر را به شهردارانش بسپرد و دولت باید شهرداران را به عنوان متولی اصلی توسعه شهر بپذیرد.

ترکی خبر داد: تدوین برنامه مطابق برنامه ششم توسعه برای شهرداران استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تهیه پیشنویس برنامه سازمان مدیریت با شهرداران استان در راستای اجرای اسناد توسعه ای خبر داد.