امروز : جمعه 15 فروردین 1399

دسته بندی : گزارش

«کرونا»؛ روی میز سازمان مدیریت استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در کنار سایر سازمان ها و نهادهای مسئول و خدمات رسان در پیشگیری و درمان کرونا همراه است.

گزارش بازدید ترکی از پروژه غیر همسطح شهرداری منطقه21 «سه راه شهریار»

ترکی دستور داد تا جلسه ویژه ای در سازمان مدیریت تهران برای اختصاص اعتبار جهت اجرای پروژه سه راه شهریار تشکیل شود.

ایجاد تحولات اقتصادی مهم در شمال شرق پایتخت|پردیس قطب علمی استان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تعیین و تکلیف بافت های صنعتی شهرستان پردیس در هیات دولت خبر داد که نوید تحولات اقتصادی در شمال شرق پایتخت خواهد بود.

مردم‌محوری درتدوین سند توسعه روستایی استان تهران

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سند توسعه روستایی با برنامه ریزی سازمان دهیاری نبوده و کاملا مردم محور است.

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

از میان 3049 نفرپذیرفته شده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران، پس از مصاحبه تخصصی، بیش از 2 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

انتخاب 30 طرح پژوهشی قابل اجرا در استان تهران

براساس گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،30 طرح پژوهشی از میان 124 طرح پیشنهادی از 18 دستگاه اجرایی استان انتخاب شده است.

برگزاری 24 دوره آموزشی برای 363 نفر از کارکنان دولت

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دربهمن ماه سال جاری، 24 دوره آموزشی برای 363 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.

شرکت بسیجیان سازمان مدیریت در اجتماع بزرگ گرامیداشت عملیات والفجر8

جمعی ازبسیجیان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اجتماع بزرگ گرامیداشت عملیات غرورآفرین والفجر 8 شرکت کردند.