امروز : سه شنبه 01 بهمن 1398

دسته بندی : گفتگو

آسیب شناسی و بهبود ساختار نظام اداری در استان تهران

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اهداف طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران را تشریح کرد.

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.

کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود و تا بهمن ماه نتایج آن استخراج خواهد شد.

آغاز طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران

معاون آما رو اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران همزمان با سایر استان ها از 9 آذرماه آغاز می شود.

سند توسعه روستایی استان تهران به نیمه راه رسید

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین 50 درصد سند توسعه روستایی استان خبر داد.

دوره آموزشی «بتن ریزی»برای 600 راننده تهرانی برگزار شد

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از میان 140 واحد تولیدی بتن در شهر تهران، 600 راننده به دوره های آموزشی معرفی شده و آموزش دیدند.

تفاهم نامه|جهاد دانشگاهی ساختار اداری استان تهران را بررسی میکند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با جهاد دانشگاهی استان خبر داد.

نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان سال 98 اعلام شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان سال جاری، گفت: کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدی...