امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

دسته بندی : گفتگو

عدالتی: 60 درصد بودجه استان تهران تخصیص یافت

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود مشکلات اقتصادی کشور 60 درصد بودجه استان تهران تخصیص یافت.

ترکی: سال گذشته 85 هزار فرصت شغلی ایجاد شد| امسال 95 هزار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال 98 تعداد 85 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شده است.

اجرای طرح آمارگیری «گذران وقت» تهرانی ها

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آماری گذران وقت در استان تهران خبر داد.

سند چشم انداز Bim سال آینده تدوین و تصویب می شود

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند چشم انداز BIM نیمه دوم سال 99 تدوین و تصویب خواهد شد.

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فروردین ماه سال آینده 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شود.

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مرحله دوم بازدید میدانی میز خدمت 39 دستگاه اجرایی خبر داد.

ثبت خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی درروستاهای استان تهران ثبت می شود.

جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری و روستایی با ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده برگزار شد.