امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

دسته بندی : بولتن خبری الکترونیکی

سومین شماره بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت تهران منتشر شد

سومین شماره بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت تهران با موضوع جلسات ویژه کرونا و آخرین وضعیت طرح های آمارگیری و استخدام نیروی انسانی در تهران منتشر شد.

دومین شماره بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت تهران منتشر شد

در این شماره از نشریه در مورد بازدید ترکی از پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه شهریار و اخبار مرتبط با اقدامات سازمان مدیریت در اوایل اسفندماه سال جاری می خوانیم.

بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت تهران| شماره 1

بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.