امروز : یکشنبه 01 اردیبهشت 1398

دسته بندی : معاونت توسعه و برنامه ریزی

رشد جمعیت تهران نگران کننده است/پایتخت زنانه تر می شود

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جمعیت شهر تهران با نرخ رشد 1.3 درصد آماری نگران کننده دارد.