امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته بندی : معاونت توسعه و برنامه ریزی

عدالتی: سال گذشته 90 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شد

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: سال گذشته قرار بود 132 هزار شغل ایجاد شود که براساس سامانه کارا از این میزان 90 هزار شغل محقق شده است.

افزایش 11 خط ریلی به مترو تهران/ اتصال 12 شهر و بخش به شهر تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کلیات بازنگری طرح جامع ریلی تهران با افزایش 11 خط با افق جعیتی 1420 به تصویب کارگروه رسید.

عکس| شهرام عدالتی در اتاق خبر سازمان مدیریت تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر سازمان مدیریت به سوالات پاسخ داد.

گفتگو| نهایی شدن تدوین اطلس نقاط بحرانی استان تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مهمترین برنامه در سال 98 را رصد اجرای برنامه ششم توسعه در استان تهران عنوان کرد.

سالی 250 هزار نفر ساکن تهران می شوند| اینها کجا زندگی می کنند؟

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: هر سال به تهران 250 هزار نفر جمعیت اضافه می شود اما سوال این است این تعداد جمعیت در کجا مستقر میشوند؟ مشخص است که حاشیه نشی...

اجرای مرحله اول سند آمایش سرزمینی؛ آغاز تمرکززدایی از پایتخت

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تمرکززدایی فعالیت ها از تهران، با تاکیدبر تخصصی شدن فضاهای پیرامون تهران از نظر هویت اجتماعی و اقتصادی، رویکرد اصلی برنامه5ساله...

پیشران های توسعه ای تهران در برنامه سوم شهرداری دیده نشده است

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهر هوشمند و مرکز مبادلات بازرگانی از جمله مهمترین پیشران های توسعه ای شهر تهران در سند توسعه و آمایش است چرا که تهران در هر حوزه...

جلسه مهم تعیین و تکلیف وضعیت معادن استان تهران

معاون سازمان مدیریت تهران گفت: هفته آینده طی جلسه ای با اتحادیه صنفی و راه و شهرسازی و صنعت و معدن، آینده معادن تهران در آن بر اساس سند آمایش استان مشخص می شود.