امروز : دوشنبه 29 امرداد 1397

نتیجه جستجوی : تمام اخبار

سند توسعه استان تهران از تنوع در نظام تصمیم گیری جلوگیری می کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: تدوین سند توسعه‌ای استان بر مبنای برنامه ششم توسعه با رویکرد شهرستانی از تشتت، تنوع بخشیدن به نظام تصمیم‌گیری، موازی‌کاری و انحراف از اهداف اصلی جلوگی...

بازدید «ترکی» از نمایشگاه «الکامپ»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ضمن بازدید از نمایشگاه الکامپ، در جریان جدیدترین سیستم های ارتباطی دولت الکترونیک ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت.

گزارش باشگاه خبرنگاران از احیای کارخانه قند ورامین با حضور «ترکی»

راضیه آقایی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان به همراه نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از وضعیت احیای کارخانه قند ورامین گزارش تهیه کرد.

آغاز تهیه سند عملیاتی برنامه ششم توسعه در شهرستان های استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز تهیه برنامه عملیاتی سند برنامه ششم توسعه ویژه 16 شهرستان پایتخت تا 1400خبر داد.

سند آمایش همه شاخص های توسعه را دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دغدغه اصلی در سند آمایش ،طرح نگاه آینده پژوهی در توسعه استان است و با لحاظ همه شاخص ها گزارش این مهم در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

چالش مدیریت سه بخشی در پایتخت/ ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی در سند آمایش

استاندار تهران گفت: اساس توسعه پایدار و منسجم در تهران مدیریت واحد است و با مدیریت سه وجهی؛ دولت، استانداری و شهرداری شرایط مدیریت تهران سخت شده و هركس با نگاه بخش خود به مدیریت تهران می نگرد.

بررسی انتقال پایتخت اداری و چالش های تهران در جلسه شورای برنامه ریزی

نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت سند آمایش استان تهران به ریاست استاندار برگزار شد.

تولید ٢٠ مگاواتی برق خورشیدی تا سال ١٤٠٠

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: با توجه به نیاز شهرک‌های صنعتی به انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در دو شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه در ورامین قرار است برق این شهرک‌ها براساس تفاهم‌نامه...

تولید برق خورشیدی در کارگاه های صنعتی استان تهران تا 1400

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به نیاز شهرك های صنعتی به انرژی های خورشیدی و تجدید پذیر در دو شهرك صنعتی چرمشهر و سالاریه در ورامین قرار است تا سال 1400 حداقل 20 مگاوات برق...

20مگاوات برق خورشیدی در ورامین تولید می شود

تهران- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 20 مگاوات برق مورد نیاز شهرک های صنعتی ورامین با انرژی های خورشیدی و تجدید پذیر تا سال 1400 تولید می شود.