امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

نتیجه جستجوی : تمام اخبار

آغاز ثبت اطلاعات مکانی کارگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی دامی استان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ازآغاز ثبت اطلاعات مکانی کارگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی دامی استان تهران در سامانه اطلاعات مکانی خبر داد.

آموزش و توانمندی سازی 8500 کارمند تهرانی در سال 97

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال 97، 8500 نفر کارمند در 292 دوره کلاس های آموزشی، شرکت کردند.

عکس| اجرای طرح آمارگیری از نرخ نهاده های ساختمانی در شهر تهران

طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمانی در شهر تهران با حضور آمارگیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اجرا شد.

قدردانی از استادان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اهدا لوح سپاس، از زحمات استادان این مرکز تقدیر و تشکر کرد.

عکس| قدردانی از استادان مرکز آموزش سازمان مدیریت استان تهران

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت استان تهران از استادان دوره های آموزشی مرکز تقدیر کرد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ ارسال پرونده های حریم شهر تهران به استان

براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران درباره اراضی واقع در حریم شهر تهران، شهرداری نسبت به ارسال پرونده های مطروحه این قبیل اراضی به استان اقدام کند.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ تغییر کارکردشهرک صنعتی پیشوا به کشاورزی!

براساس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مقرر شد تا شهرک صنعتی پیشوا پس از طی مراحل قانونی، به شهرک کشاورزی تغییر کارکرد دهد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ تعیین تکلیف حریم 3 شهر جنوبی پایتخت

با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، کمیته ای با محوریت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و فرمانداری 3 شهرستان مذکور برای تعیین حریم این شهرها تشکیل شد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ توسعه اراضی در اطراف شهرک صنعتی قرچک ممنوع!

براساس یکی از مصوبات اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98، تا زمانی که شهرک صنعتی قرچک تکمیل و راه اندازی نشده، از توسعه اراضی در پیرامون شهرک مذکور اجتناب شود.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ نظارت بر واحدهای صنعتی و تعیین حریم پاکدشت

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، 7 مصوبه ویژه شهرستان پاکدشت به تصویب رسید.