امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

بودجه 73 هزار میلیاردی برای اشتغال و تولید/نوسازی 100هزاربافت فرسوده

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار ۲۴ هزار واحد خصوصي قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور محمدباقر نوبخت سياست‌هاي اشتغال و توليد در بودجه سال ۱۳۹۷ را رسانه ای کرد:

* از ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني كه براي توليد و اشتغال پيش‌بيني شده؛ ۳۵ هزار ميليارد از طريق تسهيلات بانكي، ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات صندوق توسعه ملي، ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي و همچنين ۶ هزار ميليارد تومان مانده اعتبارات اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است.

* سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار ۲۴ هزار واحد خصوصي قرار گرفت كه براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار مثبت ۷.۱درصد رشد سرمايه گذاري و رشد دو رقمي اقتصاد را به همراه داشت‌.

*در سال ۱۳۹۷ براي اشتغال پيش‌بيني مي‌شود كه ۸۳۸ هزار نفر متقاضي جديد وارد بازار كار مي‌شوند. پس براي اين‌كه نرخ بيكاري را تقليل دهيم، بيش از ۸۳۸ هزار فرصت شغلي بايد ايجاد كنيم. با فرض ايجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال آينده، مي‌توانيم نرخ بيكاري را به ۱۱,۲ درصد كاهش دهيم.

*جمعيت شاغل فارغ‌التحصيل دانشگاهي به طور متوسط سالانه ۶۸۶ هزار نفر افزايش می يابد. پس بايد بيش از ۷۰ درصد كل فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده مي‌بايست در اين گروه باشد.

*در حوزه احياي بافت‌هاي فرسوده ۲۴۰ هزار فرصت شغلي، مسكن روستايي، حمايتي و اجتماعي ۶۰ هزار فرصت شغلي، حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري ۲۲,۴ هزار فرصت شغلي، حمل‌ونقل عمومي برون‌شهري ۲.۷ هزار فرصت شغلي، پرورش ماهي در قفس ۱۴ هزار فرصت شغلي، كشت گلخانه‌اي ۳۳ هزار فرصت شغلي، صنايع تكميلي كشاورزي ۲۰ هزار فرصت شغلي، ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ۱۷۳ هزار فرصت شغلي، سياست‌هاي فعال بازار كار ۲۲۱ هزار فرصت شغلي، برنامه‌هاي اشتغال خرد ۱۲۱.۸ هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است.

*يك برنامه كمك به احياي بافت‌هاي فرسوده (۱۰۰ هزار واحد مسكوني) است كه پيش‌بيني مي‌شود در اين حوزه ۲۴۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود. همچنين برنامه ديگر، كمك به تامين مسكن روستايي و اجتماعي با ايجاد ۵۰ هزار واحد مسكوني شهري و ۵۰ هزار واحد مسكوني روستايي است كه پيش‌بيني مي شود ۶۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.

* براي جلوگيري از افزايش آلاينده‌ها در شهرهاي بزرگ، دو برنامه داريم كه يك برنامه نوسازي حمل‌ونقل درون‌شهري و يك برنامه هم نوسازي حمل‌ونقل برون شهري است كه در اين راستا ۱۵ هزار تاكسي، ۲ هزار اتوبوس، ۲ هزار ميني‌بوس و ميدل‌باس و ۲ هزار ون و كاميونت جايگزين خواهد شد.

*در بخش كشاورزي در نظر داريم۶۷ هزار فرصت فرصت شغلي ايجاد كنيم كه سه طرح دنبال خواهد شد. يك طرح، توسعه گلخانه‌اي با ۳۳ هزار فرصت شغلي، پرورش ماهي در قفس ۱۴ هزار فرصت شغلي و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ۲۰ هزار فرصت شغلي خواهد بود.

*حدود ۷۱ هزار پروژه ناتمام در دست دولت وجود دارد كه شامل حدود ۶ هزار پروژه ملي و ۶۵ هزار پروژه استاني است. پيش بيني‌كرديم كه حدود ۴ هزار ميليارد تومان از پروژه‌ها را در سال آينده واگذار كنيم.

*قانون مديريت خدمات كشوري مشخصا در بند «ب» و بند «ج» ماده ۲۴ اين اجازه را به دولت داده كه هر ۳ نفر كه خارج مي‌شود، يك نفر را جذب كند. سال‌جاري استخدام‌هايي داشتيم و سال آتي هم احتمالا داشته باشيم. اين تعداد در حدود ۲۰، ۳۰ هزار نفر خواهد بود.

*در مجلس كميسيون تلفيق رقم ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان را به ۱۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد و نوع محل را هم عوض كرد. به جاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، از فروش اموال تكميلي اين را تعيين كرد. اين‌كه در نهايت مجلس چه تصميمي داشته باشد، منتظر تصميم مجلس خواهيم بود. ما در ارتباط با اين‌كه چه ميزان در اين خصوص امكان فروش اموال تمليكي وجود دارد، بايد از مجلسي‌ها پرسيد.

انتهای پیام. /