امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

بودجه سال آينده مبتني بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران با بيان اين که لايحه بودجه 97 برگرفته از سياست هاي اقتصاد مقاومتي با جهت گيري از منابع بودجه عمومي و تلفيقي از ساير ظرفيت هاي سرمايه اي است افزود: سال آينده تنها سالي است که بودجه بر مبناي درآمد عمومي نبوده و از ساير منابع تلفيقي هم در آن استفاده شده است.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران/ خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما نعمت الله ترکي در نشست خبري گفت : لايحه بودجه سال 97 در 4 فصل تقسيم شده است که در فصل اول "اصلاحات ساختاري و بودجه ريزي بر مبناي عملکرد" در نظر گرفته شده است.

وي افزود: اين بودجه ريزي براي اولين بار در کشور اتفاق مي افتد. مزيت هاي آن انضباط مالي، خروجي فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي بر اساس قيمت تمام شده و کمک به رضايتمندي مردم است. دستگاه هاي اجرايي بر مبناي فعاليت ها و خدماتي که ارائه مي کنند بودجه دريافت مي کنند و ديگر بودجه ريزي سنتي نيست. با اين رويکرد ديگر خود مردم ناظر فعاليت ها هستند و خدمات شفاف است.

ترکي افزود: در بودجه سنواتي و بودجه سنتي عدم شفافيت باعث مي شد تا در فعاليت دستگاه هاي تصميم گير و تخصيص بودجه مشکلاتي ايجاد شود و بر اين اساس همواره دستگاه ها مطالبه گر بودند و در بودجه هاي گذشته بيش از 90 درصد بودجه در اختيار دستگاه هاي ملي و به شکل متمرکز توزيع مي شد. دستگاه هاي استان ها تا 10 درصد بودجه را داشتند اما در لايحه بودجه 97 با تمرکز زدايي بودجه استان ها در بخش عمراني تا مرز 30 درصد رسيده است.

وی  در ادامه نشست به فصل دوم "اولويت هاي برنامه اي" اشاره کرد و توضيح داد: در بودجه ريزي سنتي فقط بحث ابلاغ، تخصيص و پيگيري اعتبار براي جذب آن بود، اما هيچ وقت سوال نشد که ابلاغ اعتبار بخش ها همگام با برنامه ها است؟ که با توجه به لايحه بودجه 97 بخش اعظم کار اولويت برنامه اي بوده و براساس مسائل و مشکلات جاري کشور انجام مي شود.

ترکي افزود: در موضوع آب دغدغه و نگراني در کشور وجود دارد. ميانگين بارندگي حدود 20 تا 25 درصد بارندگي ها رو به کاهش است و نسبت به سنوات گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته ايم. در استان تهران هم يکي از اولويت ها آب است. آب استان تهران از 5 سطح تامين ميشود و 60 درصد آب مصرفي از اين سطوح و 40 درصد از چاه ها است. طرح هاي خوبي در اين زمينه شروع کرديم. آبرساني از طرح سد طالقان و سد کرج، احداث تونلي به طول 50 کيلومتر جايگزين لوله آبرساني قبلي شده در لايحه بودجه 97 هم قرار گرفته اعتبار بالغ بر 800 ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده که 550 ميليارد تومان آن از طريق بخش خصوصي تامين مي شود و مابقي نيز قرار شد طي 4 سال در لايحه بودجه در نظر گرفته شود.

وي تصريح کرد: در سال 95، حدود 10 هزار هکتار براي طرح آبياري پيش بيني شد. در سال جاري هم 10 هزار هکتار پيش بيني کرده ايم که تاکنون بيش از 7 هزار هکتار آن اجرايي شده است. ضمن اينکه در بخش آبرساني روستايي، از سال 93 تاکنون بيش از 90 درصد آبرساني (آب شرب سالم) 717 روستا در دستور کار قرار گرفته است.

ترکی يکي از دغدغه هاي استان تهران را حوزه محيط زيست، ساماندهي پسماندها و مقابله با ريزگردها دانست که در اولويت بودجه 97 قرار گرفته است وگفت: توجه به بافت هاي فرسوده و آسيب ديده در استان و شهرستان ها يکي ديگر از مشکلاتي است که با توجه به مطالعات انجام شده رسيدگي حدود 25 درصد اين بافت ها در لايحه بودجه سال آينده قرار گرفته است.

وي افزود: در موضوع مهم توليد و اشتغال در لايحه بودجه 97 حدود 980 هزار فرصت شغلي براي کل کشور در نظر گرفته شده که پس از تصويب سهم استان ها منظور مي شود. سرفصل ديگر لايحه بودجه 97 مسائل اقتصادي، اجتماعي، مشارکت عمومي و خصوصي در پروژه هاي عمراني، واگذاري ان ها به بخش خصوصي براي کمک به دولت و اشتغال است و در بخش صادرات غيرنفتي، توليدات محصولات کشاورزي، دامي و صنعتي در اولويت قرار گرفته است. يکي از مهمترين موضوعات شوراي اشتغال استان توسعه صنايع دستي با محوريت اشتغال است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران افزود: موضوع برقراري عدالت اجتماعي، تلاش براي کاهش فقر مطلق، سياست هاي هاي حمايي همانند افزايش پرداخت هاي نقدي و قراردادن افراد با درآمد پايين در دهک نيازمندان در نظر گرفته شده است و برنامه هاي آموزشي تدوين بودجه عملکردي تمام دستگاه هاي اجرايي استان در دستور کار قرار گرفته علاوه بر آن ها استان تهران دبيري برگزاري دوره هاي اموزشي بودجه ريزي عملکردي در کل کشور را بر عهده دارد. تا سال 97 کل دستگاه هاي استاني سراسر کشور در قالب ودجه ريزي عملکردي قرار مي گيرند.

ترکي يکي از نکات مهم ديگر در بودجه سال آينده را بهبود زيرساخت هاي گردشگري دانست و گفت: با توجه به ظرفيت کشور و بويژه استان تهران در اين بخش، بر اساس برنامه آمايش استان مجموعه شهرستان هاي استان تهران را به بخش هاي شمال تهران (شميرانات، لواسانات)، شرق تهران (پرديس، فيروزکوه، دماوند) در طرح مطالعات گردشگري (بومگردي، طبيعت گردي، دهکده سلامت) تقسيم بندي کرده ايم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه در لايحه بودجه 97 چه تعداد اتوبوس و ناوگان ريلي براي تهران در نظر گرفته شده است گفت: از لحاظ اولويت بندي، بخش حمل ونقل ريلي و جاده اي در نظر گرفته شده است. حمل و نقل ريلي (قطار شهري) شهرستان هاي تهران به پرديس و دماوند، تهران به پاکدشت، تهران به اسلامشهر در نظر گرفته شده که کارهاي مطالعاتي طرح "تهران به اسلامشهر" با سقف و رقمي حدود 400 ميليارد تومان تمام شده و درمرحله شروع کار هستيم.

ترکی افزود: مطالعات راه آهن تهران به شهر قدس، ملارد و شهريار به شکل شبکه ريلي در نظر گرفته شده است. پروژه قطار شهري تهران به پاکدشت در حال انجام و مطالعات طرح تهران به پرديس به اتمام رسيده است. اين پروژه ها به شکل فاينانس و واگذاري به بخش خصوصي است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران در ادامه گفت: در لايحه بودجه سال 97 کل کشور اتفاقات خوبي در اين زمينه رخ مي دهد: هزار دستگاه واگن مترو وارد ناوگان ريلي قطار شهري مي شود و 14 هزار اتوبوس و ميني بوس جديد و 18 هزار ون و تاکسي نو وارد ناوگان تاکسيراني و 20 هزار تاکسي فرسوده از رده خارج مي شود ضمن اينکه 50 هزار موتور بنزيني از رده خارج و موتور برقي جايگزين آن مي شود و همچنين 10 هزار کاميون نو وارد ناوگان برون شهري و 2 هزار واگن باري وارد ناوگان ريلي مي شود.

لینک خبر