امروز : شنبه 16 آذر 1398

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری نفوس و مسکن سال 95 با حضور محمدباقر نوبخت برگزار شد.

*عکس: کبری ترکی