امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399

تقدیر استاندار تهران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

استاندار تهران با صدور تقدیرنامه هایی از مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه و روسای گروه تلفیق برنامه و بودجه، علمی، فرهنگی و آموزشی و گروه امور تولیدی این سازمان در حوزه اعتبارات بودجه سال 1399 تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طی نشستیاز شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه، محمد فراهانی رئیس گروه تلفیق و برنامه و بودجه، حشمت الله سلیمانی رئیس گروه علمی، فرهنگی و آموزشی، یونس مهام رئیس گروه امور تولیدی تقدیر و الواح تقدیر استاندار را اهداء نمود

در این نشست مسعود شفیعی ضمن تقدیر از عملکرد همکاران در حوزه تدوین و توزیع اعتبارات بودجه ای بیان داشت تبیین اولویتهای و پروژه هایی که می تواند در استان محرک توسعه باشد را حمایت کنیم و به سرانجام برسانیم.

وی تاکید کرد اشراف خوب همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از وضعیت دستگاه های اجرایی و شناخت حوزه های عملکردی هزینه ها، باید بنحوی برنامه ریزی شود تا شاهد  چشم انداز خوبی در استان باشیم.

در پایان مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لوح های تقدیر با امضای انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران را اهداء نمود که در این لوح ها آمده است:

بدینوسیله از تلاش جنابعالی در حوزه تدوین و توزیع اعتبارات بودجه سال 1399 که موجب شکوفایی و پویایی اقتصادی در استان گردیده است تقدیر و تشکر می نمایم.

امید است در پرتو عنایت حضرت احدیت و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) در انجام رسالت خطیر خوبش موفق و موید باشید.