امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399

درسومین جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان تهران مطرح شد:

عدم حضور کارکنان نباید منجر به کاهش ارائه خدمات ضروری دستگاه ها شود

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، این نشست به ریاست انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت با حضور مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیر شورا ، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دیگر اعضاء به صورت ویدئو کنفرانس در سالن اجلاس استانداری تهران برگزار شد.

مسعود شفیعی رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: نتیجه اجرای دولت الکترونیک را می توان افزایش کارآیی و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست.

 دبير شوراي راهبري توسعه مديريت استان همچنين تصريح كرد: در این جلسه مطرح شد که با توجه به کاهش نیروی انسانی در زمان شیوع کرونا ، لازم است خدمات ضروری و خدمات عادی دستگاه های اجرایی مشخص شود تا در زمان بحران، به خدمات ضروری پرداخته شود.

شفیعی با تاکید بر برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان مطابق با مصوبات  سازمان اداری و استخدامی کشور، شرایط کرونا را فرصتی برای دستگاه های اجرایی دانست تا سازوکارهای لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم فراهم آورند.