امروز : شنبه 16 اسفند 1399

قابل توجه مدیران و کارشناسان کلیه دستگاههای اجرایی ، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وسایر نخبگان استان

تقاضای مشارکت در تدوین چشم انداز توسعه منابع انسانی استان تهران

در اجرای مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران؛ طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی و تدوین سند توسعه منابع استان در حال اجرا می­باشد. از کلیه صاحب نظران به ویژه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وسایر نخبگان استان دعوت می­شود با تکمیل فرم پیشنهادی (پیوست) "بیانیه چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415استان"،  این سازمان را یاری فرمائید.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران