امروز : پنجشنبه 08 آبان 1399

رتبه نخست استان تهران در تشخیص صلاحیت گواهینامه پیمانکاری

۹۴۱۳ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( بالغ بر ۱۹/۲درصد گواهینامه های صادره در کشور) در پایه های ۳، ۴ و ۵ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مطابق اطلاعات سامانه ساجار تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۳حدود ۴۸۱۲۷ پیمانکار در پایه های ۳، ۴ و ۵ توسط استان ها، تشخیص صلاحیت شده اند، که از این تعداد ۹۴۱۳ شرکت یعنی حدود ۲۰٪ تشخیص صلاحیت کل کشور؛ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران انجام شده است.

بر این اساس حجم تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ابتدای سال تاکنون، بیش از مجموع عملکرد ۱۵ استان (یزد، مرکزی، کردستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، قزوین، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، زنجان، هرمزگان، بوشهر، البرز، قم) در مدت مشابه است.

لازم به ذکر است که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۶۳ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه های ۳، ۴ و ۵ در استان تهران صادر گردیده که در مقایسه با مجموع ۲۹۰۰گواهینامه صادره در کل کشور، استان تهران دارای سهم ۱۶ درصدی از تشخصی صلاحیت است.

همچنین در مدت مشابه سال ۹۹ (شش ماهه نخست) تعداد ۴۷۱ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه های ۳ ، ۴ و ۵ صادر شده که با توجه به تعداد ۲۴۴۷ گواهینامه صادره در کل کشور، استان تهران بیش از ۱۹٪ تشخص صلاحیت در کشور است.

شایان ذکر است که عملکرد مذکور در استان تهران، با وجود چارت تشکیلاتی یکسان با دیگر استان ها محقق گردیده است.