امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

عکس| جلسه بررسی مشکلات و مسائل ندامتگاه تهران بزرگ با حضور رییس سازمان

جلسه بررسی مشکلات و مسائل ندامتگاه تهران بزرگ با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، فراماندار شهر ری، مدیرکل زندان های استان، مدیرکل راهداری حمل و نقل استان تهران، نماینده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و همچنین مدیر مجموعه ندامتگاه تهران بزرگ برگزار شد.