امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

عکس| بازدید مسعود شفیعی از عشایر دشت لار استان تهران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ضمن بازدید از عشایر دشت لار استان تهران با حضور در سیاه چادرها از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این قشر از جامعه ایرانی قرار گرفت.