امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

مسعود شفیعی خبر داد:

تجلیل از دستگاههای اجرایی استان تهران در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در چهار محور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ارزيابي عملكرد دستگاههای اجرایی در این دوره از جشنواره شهید رجایی در قالب مستندات و گزارشات موجود در «سامانه ارزيابي» صورت گرفته و فعالیتهای ۶۳ دستگاه اجرایی استان با توجه به شاخصهای عمومی و اختصاصی، مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در حاشیه جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران که در استانداری این استان برگزار شد، گفت: «این اولین جلسه حضوری شورای راهبری توسعه مدیریت در سال ۱۳۹۹ بود و دو موضوع اساسی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ یکی تدوین چشم انداز سند توسعه منابع انسانی و دیگری نحوه برگزاری و زمانبندی و اعلام نتایج جشنواره شهید رجایی استان».

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: «مبنای تقدیر از دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی، عملکرد آنها در سال ۱۳۹۸ است. در واقع عملکرد ۶۳ دستگاه اجرایی کشور در قالب شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی شده است. این ارزیابی با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری صورت گرفته است».

شفیعی با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی با دستگاههای متولی موضوع ارزیابی در سطح ملی و استانی داشته ایم، گفت: «این همکاری و هماهنگی در سطح دستگاههای اجرایی استان نیز وجود داشته است».

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیر آن بر روند کار دستگاهها، خاطرنشان کرد: «نباید از تاثیرات منفی شیوع این ویروس بر عملکرد، چشم پوشی کرد همان طور که تعدادی از همکاران ما در دستگاههای اجرایی به این ویروس مبتلا شدند که برخی از این افراد کارشناس، مدیر و یا رابط حوزه ارزیابی بوده اند؛ این امر در ادامه، سازمان را با چالش مواجه کرد. با این حال تلاش شد تا فرایندی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ شروع شده بود در تیرماه ۱۳۹۹ به پایان برسد».

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: «دو استراتژی برای انتخاب دستگاههای برتر داریم؛ یکی اینکه دستگاهها در گروههای پنجگانه ۱) آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، ۲)عمومی و قضایی، ۳)سلامت و رفاه اجتماعی، ۴)تولیدی و خدماتی، ۵)زیربنایی و توسعه زیرساخت تقسیم میشوند که از یک یا دو دستگاه در هر گروه تجلیل می شود. استراتژی دوم بررسی میزان رشد امتیاز عملکردی دستگاههای اجرایی استان طی دو سال اخیر و انتخاب برگزیدگان بر مبنای آن است».

شفیعی در ادامه افزود: «علاوه بر این پنج گروه، ما محورهای برجسته دیگری به عنوان محورهای کلیدی در استان داریم، مانند موضوع اقتصاد مقاومتی و یا رصد تحقق توسعه استان. که ما با بررسی آنها مشخص می کنیم کدام دستگاهها در تحقق اهداف برنامه توسعه موفق تر بوده اند. پس یک دسته از تجلیل شوندگان بر مبنای گروههای پنجگانه و میزان رشد عملکرد در دوسال و دیگری در موضوعات محوری و کلیدی استان قرار گرفته و از آنها تجلیل میشود».

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: «دسته سومی که در آن دستگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرند میزان رشد شاخصهای عمومی و اختصاصی است. یعنی دستگاه هایی که امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی آنها رشد و توسعه داشته است مورد تجلیل قرار خواهند گرفت».

وی یاد