امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت به رئیس مرکز آمار ایران

رئیس سازمان و معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گزارشی از فعالیت و عملکرد سازمان را به رئیس مرکز آمار ایران ارائه کردند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در حاشیه بازید حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران از سازمان مدیریت، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و مسعود افشین معاون آمار این سازمان گزارش جامعی از عملکرد این سازمان در بخش آمار ارائه کردند.

در این گزارش اعلام شد: در سال 1396 کمیته ساماندهی آمارهای ثبتی تشکیل شد و قرار شد از سال 96 تمام تبادل اطلاعات فقط از طریق سامانه ساوانا انجام شود. در سال 97 جلسه ای تشکیل و قرار شد نیازهای آماری نظام برنامه ریزی شناسایی، ساز و کار برای مدیریت برنامه ریزی ایجاد و یکسان سازی تعاریف و مفاهیم بر اساس طبقه بندی نظام آماری انجام شود.

همچنین راه اندازی سامانه اطلاعات آماری (ساوانا) با هدف تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی از مهمترین برنامه های این سازمان بود که بر این اساس اطلاعات دستگاه های اجرایی جمع آوری و پس از اعتبار سنجی در سامانه بارگذاری می شود. همچنین بانک جامع اطلاعاتی هم در این طرح ایجاد می شود.

بر اساس این گزارش مصوبه ای به امضای استاندار تهران رسید که معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بعنوان مرجع آمار استان اعلام شد و همه دستگاه ها ملزم شدند آمارهای خود را بدون مکاتبات در این سامانه پاسخ داده و به روز کنند.

در بخش سامانه بانک اطلاعات آماری استان تهران وضعیت اقتصادی و فرهنگی استان بر اساس شاخص های استاندارد به روزرسانی شده و سالنامه های آماری، نتایح سرشماری ها و نقشه و اطلاعات مکانی به روز رسانی می شود.

در این جلسه دغدغه ها و پیشنهاداتی هم ارائه شد. کارشناسان معاونت آمار سازمان گفتند: بهتر است ساختار دیتابیس سامانه ها به صورت استاندارد و یک شکل تعریف شود. به استان ها اجازه دهید خودشان بر اساس استاندارد ملی سامانه را طراحی کنند و نیروی انسانی تقویب شود. همچنین متاسفانه تب لت های آمارگیران قدیمی و فرسوده شده و بعضا با ضعف باطری روبرو هستند. دستمزدها و بیمه آمارگیران مشکلاتی دارد. عدم هماهنگی با واحدهای نظامی و انتظامی و تداخل کاری با شرکت های آمارگیر بخش دیگری از چالش هاست که باید برطرف شود. وقتی یک آمارگیر ماهانه فقط 550 هزارتومان دریافت می کند قطعا حاشیه هایی خواهد داشت که مهمترین آن عدم تمایل کار کردن با معاونت آمار است.

شهرام عدالتی معاون برنامه ریزی سازمان هم گفت: پیشنهاد می کنم شهرستان ها ساختار اداری مرکز آمار داشته باشند. امروز اگر نرخ بیکاری پاکدشت یا نرخ مخهاجرت در یک شهرستان را بخواهیم به راحتی در دسترس نیست.

علی شیرین معاون منابع انسانی سازمان هم در ادامه گفت: بهتر است حوزه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی سازمان اداری و استخداری با مرکز آمار یک دست شود و مرکز به حوزه وارد شود. همچنین هر دستگاهی بخواهد بانک اطلاعاتی ایجاد کند حتما با مرکز آمار هماهنگ باشد.هم اکنون این آمارها پراکنده است.

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پایان این گزارش با تشکر از حضور رئیس مرکز آمار ایران در سازمان مدیریت گفت: در استان تهران همدلی و همگرایی نسبت به قبل بیشتر شدهچون ذهن ها به این سمت رفته بود که معاونت آمار تهران ارتباطی با مرکز آمار ندارد. این کار باید در 30 استان دیگر انجام شود. به اعتقاد  من اگر می خواهیم زندگی مردم بهتر شود باید آمار بهتری داشته باشیم. داده های آماری اولویت است و اگر نباشد هر مجموعه راه خودش را می رود. 

ترکی اظهار کرد: باید ساختار و تشکیلات به مجموعه آمار بدهیم و اشکالی ندارد اداره کل آمار استان تهران داشته باشیم آن وقت همه جا و اقدامات متمرکز می شود. همچنین از ظرفیت صدها نخبه و فارغ التحصیل آمار در قالب تعاونی ها باید  استفاده کرد.