امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

تقدیر و تشکر رئیس مرکز آمار ایران از اقدامات سازمان مدیریت تهران

رئیس مرکز آمار ایران از اقدامات و خدمات ارائه شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جواد حسین زاده در جلسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پس از استماع گزارش عملکرد این سازمان در بخش آمار و اطلاعات گفت: از زحمات رئیس سازمان مدیریت و معاون آمار و اطلاعات سازمان، مدیران و کارشناسان و نیروهای آمارگیر تشکر می کنم. کار در بخش آمار و اطلاعات در استان تهران بسیار سخت و حساس است برای همین در نخستین اقدام آقای افشین معاون این سازمان را بعنوان عضو شورای پژوهش مرکز آمار ایران منصوب کردیم.

وی افزود: هدف این سازمان ایجاد کارها و اقدامات پژوهش محور در مرکز آمار ایران است برای همین کشور را در این بخش قطب بندی کردیم و تهران رئیس قطب اول کشور انتخاب شد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان این استان ها جزوی از مرکز آمار ایران هستند گفت: روبکرد مدرن سازی سیستم آماری کشور را در پیش گرفتیم که با همکاری استان ها امیدواریم به تحقق برسد.