امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

عکس| حضور رئیس مرکز آمار ایران در سازمان مدیریت تهران

رئیس مرکز آمار ایران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بازدید و در جلسه مشترک برای رفع چالش ها و توسعه آمار و برنامه های تهران شرکت کرد.