امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

نخستین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس برگزار شد

در نشستی که صبح سه شنبه 31 تیر ماه در سالن همایش های باقرالعلوم شهرستان قدس برگزار شد، مسئولان به بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد نیاز ادارات مختلف شهر قدس و تخصیص این اعتبارات پرداختند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نخستین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس، با حضور مسئولان شهرستان، با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

در این نشست معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به بررسی و تحلیل سند توسعه شهرستان قدس پرداخت. عدالتی گفت: در راستای تحقق ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، سند توسعه استان و شهرستان های 16 گانه تهران را متناظر با اهداف عامه برنامه ششم توسعه و همچنین اسناد بالا دست مانند سند چشم انداز تدوین کردیم.

وی با تاکید بر اهلیت شهرستان در برنامه ها افزود: موضوع برنامه ریزی ما، برنامه متمرکز، جامع ملی و کشور شمول بود که خوشبختانه در برنامه ششم، حلقه مفقوده برنامه ریزی ناحیه ای منطقه ای تکمبل گردید. بدون اغراق استان تهران نخستین استانی بود که با آینده پژوهی به برنامه ریزی برای شهرها و در کل استان پرداخت.

عدالتی در ادامه به تشریح شرایط شهرستان قدس پرداخت و بر خصوصیاتی چون تداخل سکونت و فعالیت، مفاهیمی چون رشد پیرامونی در اطراف کلان شهر تهران و لزوم بازنگری در طرح جامع تنها نقطه ی شهری این شهرستان، تاکید نمود.

در ادامه دبیر جلسه به گزارش میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان در سال 98 پرداخت و پس از آن مسئولان هریک از ادارات میزان جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اداره خود در سال 98 را ارائه دادند.

از دیگر محورهای جلسه بررسی پروژه های نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دهیاران، میزان اعتبارات مورد نیاز انتقال آب بیلقان توسط اداره امور آب و فاضلاب شهرستان، بررسی طرح های سرمایه گذاری جدید در بخش های بهداشتی، درمانی، ورزشی، آموزشی، گردشگری، اشتغال و ... توسط ادارات بود.

در پایان عدالتی درباره درخواست واثقی از وزرات صمت مبنی بر چگونگی راه اندازی شهرک کیف و کفش گفت: کلمات بار معنایی خاصی دارند و انجام این پروژه با نام شهرک امکان پذیر نیست اما با عنوان مجتمع صنفی فرآیندهای حقوقی لازم آن انجام خواهد شد.