امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

اراضی ملی استان تهران تا پایان سال تعیین و تکلیف می شوند

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: اجرای طرح کاداستربا قوت در حال اجراست و اراضی ملی تهران تاپایان سال تعیین و تکلیف می شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جلسه ویژه بررسی وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی برگزار شد.

*صدور سند مالکیت برای 1600 هکتار از بستر رودخانه های تهران

رامشی مدیرکل ثبت اسناد  و ملاک کشور در این جلسه گفت: در سال 98 هفتگی با راه و شهرسازی و جهادکشاورزی جلسه داشتیم. آمارهایی که ثبت اسناد استان تهران دارد بر این اساس است که در حوزه سازمان زمین و مسکن حدود 1706 قطعه جانمایی با مساحت 1700 هکتار داشته ایم که تاکنون 995 سند مالکیت صادر شده است. برای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها تمام نقشه ها جانمایی شده که مساحت آن 12811 هکتار (850 قطعه) است که 1600 هکتار آن سند مالکیت صادر شده است.

وی افزود: در حوزه جهادکشاورزی تاکنون 25 قطعه (44523 هکتار) جانمایی شده و در موضوع، اراضی غیر ملی هم 11300 ملی و اراضی موات قطعه 231 هکتار و اراضی ملی 1022901 هکتار جانمایی شده است. در اجرای محیط زیست همکاری خوبی با ثبت اسناد استان تهران داشته است. 

مدیرکل ثبت اسناد استان تهران اظهار کرد: از استاندار و رئیس سازمان مدیریت تهران می خواهیم املاک و مستغلاتی که در اختیارات ادارات است را به سرعت تعیین و تکلیف کنند تا مورد تعارض قرار نگیرد.

*با تامین اعتبار 10 میلیارد تومانی کاداستر منابع طبیعی تهران تا پایان سال به پایان می رسد

نماینده منابع طبیعی استان تهران هم در ادامه جلسه با بیان اینکه مساحت منابع طبیعی استان 1367000 است گفت: کل پلاک هایی که سند قدیمی داشتند همه بررسی و به روز شده و 135 هزار هکتار سند تک برگی صادر شده و هم اکنون 790 هزار هکتار طی قراردادی با هشت شرکت در حال اجرای کاداستر است. با اعتبار 10 میلیارد تومان (5 میلیارد ملی و 5 میلیارد هم استان) تا پایان سال 99 اجرای طرح کاداستر منابع ملی استان تهران تکمیل و نهایی می شود.

*270 هزار هکتار اراضی کشاورزی تهران زیر طرح کاداستر

نماینده جهادکشاورزی هم در این جلسه اعلام کرد: از 270 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تاکنون 230 هزار هکتار قرارداد با 12 شرکت منعقد شده و در حال اجراست و الباقی هم در حال انعقاد قرارداد هستیم. همچنین از این 230 هکتار تعداد 156 هزار هکتار به پایان رسیده است. هم اکنون نیاز به 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و قول می دهیم کار را به طور کامل تحویل دهیم.

نعمت الله ترکی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سال 97 به بعد اجرای طرح کاداستر در استان تهران با جدیت بیشتری همراه شد. اداره کل ثبت تهران از روز نخست سنگ تمام گذاشت و دستگاه های اجرایی همه پای کار هستند. سازمان مدیریت هم همراه و پشتیبان اجرای کار است و این جلسات ماهی یک بار مرتب برگزار می شود. 

وی افزود: کاری کنیم که وقتی دولت جدید روی کار آمد از عملکردمان دفاع کنیم که یکی از مهمترین اقدامات همین اجرای کاداستر است حتی اگر شده برخی پروژه های غیر اولویت را به تاخیر بیندازیم تا این طرح ملی اجرایی شود.