امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

عملکرد 63 دستگاه اجرایی ارزیابی می‌شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از پیشرفت فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی علی شیرین در جلسه شورای اداری استان آخرین گزارش از پیشرفت فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد.

 علی شیرین با اشاره به مبانی قانونی،  شاخص‌های ارزیابی، برنامه زمان‌بندی، دستگاه‌های همکاردر ارزیابی گفت: امسال، عملکرد سال 1398 شصت و سه دستگاه اجرایی در شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. لذا از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود مطابق برنامه اعلام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تعامل داشته باشند تا فرایند ارزیابی با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری  تهران، اداره کل محیط زیست، ستاد اقامه نماز، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل بهزیستی به صورت مشارکتی به شکل بهینه اجرا شود. 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در زمان اعلام اعتراضات (4 تا 9 مرداد ماه) با ارائه مستندات فقط از طریق سامانه درخواست‌های خود را اعلام نمایند.