امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

بررسی گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی

بررسی گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی و تدوین سند توسعه منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان تهران در شورای اداری استان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، فرج‌الله رهنورد عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و مجری طرح آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی در اولین جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار تهران با اشاره به کلیات پژوهشی و مبانی نظری به تشریح اندام‌واره توسعه منابع انسانی پرداخت. 

 

 

وی افزود: برای آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی از مدل سه‌شاخگی استفاده خواهد شد. لازم است برای اجرای بهینه و به موقع طرح مذکور، دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به ویژه تکمیل اطلاعات فرم 6 نیروی انسانی، پرسشنامه‌های و آسیب‌شناسی با گروه پژوهشی همکاری کنند.