امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

برگزاری نخستین کمیته علمی و پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت انسانی

اولین جلسه کمیته علمی و پژوهشی روز چهارشنبه چهارم تیرماه به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نخستین جلسه کمیته علمی و پژوهشی در سال 99 به ریاست علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برگزار شد. 

در این جلسه فرج‌الله رهنورد عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و مجری طرح آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی با ارائه  گزارشی ضمن اشاره به مبانی نظری به شرح این مبانی و مدل مفهومی پرداخت. 

همچنین معمارزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و ناظر طرح به بیان اشکال و اصلاحات مورد انتظار پرداختند. 

در ادامه اعضای جلسه از جمله آقای دکتر مرتضوی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر طاهرپور عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی و آقای دکتر هاشمی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.