امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

ترکی: اولویت‌های پژوهشی استان تهران در قالب فراخوان اعلام می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اهمیت پژوهش در برون رفت از مشکلات از اعلام اولویت‌های پژوهشی استان تهران در قالب فراخوان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در اولین کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان با اشاره به مهم ترین محورهای این جلسه اظهار داشت: ۱۷ محور کلی در قالب ۱۴۴ موضوع برای اولویت های پژوهشی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 وی افزود:  قرار شد این موضوعات و محورها از طریق فراخوان در اختیار واحدهای علمی و دانشگاهی قرار گیرد تا تبادل نظر نسبت به آنها صورت گیرد.
 
ترکی اظهار کرد: بررسی علمی و کارشناسانه موضوعات از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی می تواند نقش موثری در برون رفت از مشکلات و ارائه راه حل های کاربردی داشته باشد.
وی گفت: موضوعات و مشکلات دستگاه های اجرایی در قالب فراخوان اعلام می شود تا از نظرات کارشناسانه اهل فن جهت حل مشکلات موجود به بهترین شکل استفاده شود.