امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

عکس| سومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال99

سومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال99 برگزار شد.