امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت تهران تشکیل جلسه داد

شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران به ریاست نعمت الله ترکی تشکیل جلسه داد.