امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت تهران تشکیل جلسه داد

شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران به ریاست نعمت الله ترکی تشکیل جلسه داد.