امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

عدالتی: 60 درصد بودجه استان تهران تخصیص یافت

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود مشکلات اقتصادی کشور 60 درصد بودجه استان تهران تخصیص یافت.

شهرام عدالتی در گفتگو با خبرنگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود مشکلات اقتصادی به ویژه چالش هایی که بیماری کرونا به همراه داشت اما تا امروز 60 درصد بودجه استان تهران تخصیص یافته است.

وی افزود: این اقدام در سال آخر دولت تدبیر و امید ارزشمند است. ناگفته نماند که بخش زیادی از این تخصیص به صورت نقدی بوده است.