امروز : شنبه 14 تیر 1399

عکس| جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران برگزار شد

با حضور نعمت الله ترکی جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران برگزار شد.