امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

برگزاری جلسه مصاحبه استخدامی ویژه سازمان مدیریت استان تهران

جلسه مصاحبه استخدامی ویژه سازمان مدیریت استان تهران به ریاست رئیس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حشور نعمتی رئیس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونین سازمان مدیریت تهران، مدیر حراست، رئیس حوزه ریاست و کارشناسان سازمان جلسه مصاحبه استخدامی ویژه جذب نیروهای جوان و خلاق و دانشگاهی پس از برگزاری آزمون استخدامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش هداف از برگزاری این مصاحبه ها استخدام یک نیرو در رشته شغلی حسابداری، کارشناسی نقشه برداری و رهبری برنامه و بودجه بود که قبول شدگان در آزمون به پرسش ها پاسخ داده و فرم های مربوطه را تکمیل کردند.