امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

عکس| برگزاری مصاحبه استخدامی سازمان مدیریت تهران

مصاحبه استخدامی سازمان مدیریت تهران به ریاست رئیس امور استان ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.