امروز : شنبه 14 تیر 1399

عکس| بازدید «ترکی» از بخش های مختلف سازمان مدیریت تهران(1)

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بخش های مختلف این سازمان در ساختمان 10 طبقه خیابان مصدق شمالی بازدید و با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.