امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| شورای برنامه ریزی استان تهران برگزار شد

شورای برنامه ریزی استان تهران به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.