امروز : پنجشنبه 08 آبان 1399

عکس| شورای برنامه ریزی استان تهران برگزار شد

شورای برنامه ریزی استان تهران به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.