امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

عکس| سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران برگزار شد

سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیری شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در شهرستان بهارستان برگزار شد.