امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| جلسه رصد تفاهم نامه دانشگاه شهید بهشتی در مورد مبارزه با کرونا

جلسه رصد و پیمایش تفاهم نامه دانشگاه علوم بهشتی شهید بهشتی در مورد مبارزه با کرونا برگزار شد.