امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399

«تهران» پایتخت می ماند| قلمرو تهران تعیین می شود

اعضای کمیته تخصصی شورای عالی آمایش با محوریت آمایش استان تهران با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که تهران همچنان پایتخت بماند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران کمیته تخصصی شورای عالی آمایش با محوریت آمایش استان تهران به ریاست امیر امینی رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیری نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

مهمترین تصمیمات این کمیته تخصصی با توجه به سهم ناخالص داخلی استان تهران و با تاکید بر بخش خدمات و فعالیت های دانش بنیان برای ادامه شرایط استان از منظر پیشتازی توسعه ملی و اهمیت نقش استان در تقسیم کارفراملی و ملی و منطقه ای بود.

همچنین اعضای این کمیته با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که تهران همچنان پایتخت بماند. و تعیین قلمروهای نامناسب و مناسب برای تمامی فعالیت ها و توسعه جمعیت و آینده جغرافیایی استان تهران تاکید و تصویب شد.