امروز : شنبه 14 تیر 1399

جهش تولید| جلسه ویژه «فرش» در ساختمان مصدق شمالی

رئیس مرکز ملی فرش ایران با حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با نعمت الله ترکی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرح ناز رافع با حضور در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خیابان مصدق شمالی با نعمت الله ترکی رئیس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه فرح ناز رافع وضعیت فعلی هنر-صنعت فرش را در حوزه های تولید، صادرات، واردات، مواد اولیه، اتحادیه ها، تشکل ها، فضای مجازی، استارتاپ ها و قوانین موجود تشریح کرد و گفت: برای نخستین بار است که مرکز ملی فرش ایران در سطح کشور با هدف تحقق فرموده مقام معظم رهبری در شعار «جهش تولید» یک برنامه 2 ساله جامع و کاربردی را طراحی و برنامه ریزی کرده و به زودی این برنامه در برش استانی تدوین می شود.

وی از ورود حرفه ای این مرکز به فعال شدن شتاب دهنده ها در حوزه فرش خبرداد و گفت: شتاب دهنده ها تمامی چالش های حوزه تولید اعم از طراحی، رنگرزی، قالیبافی و رفوگری را تامین کرده و در حوزه بازار داخلی و صادرات به طور حرفه ای وارد می شوند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران از نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درخواست کرد تا در برنامه ریزی و تدوین برنامه های استانی بر اساس تجربیات سازمان با مرکز همکاری داشته باشند.

ترکی در این جلسه گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تجربه خوبی در تدوین و اجرای اسناد توسعه دارد و برای نخستین بار است که شهرستان های استان تهران بابرنامه ای جامع (برش شهرستانی) حرکت می کنند.

وی گفت: این سازمان آمادگی دارد تا از ظرفیت های بالای هنر-صنعت فرش حمایت کرده و در حوزه ترمیم ساختار اداری مرکز و تدوین برنامه ها همکاری و تعامل داشته باشد.