امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

پیشران توسعه فیروزکوه| ۴۵ درصد اراضی کشاورزی مجهز به آبیاری نوین

این روش به کاهش 50 درصدی مصرف آب منجر می شود و مردم تمایل به این روش دارند چون هم دردسرهای نیروهای کار را کمتر می کند و هم میزان مصرف آب را کاهش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ترویج کشت گیاهان دارویی، کشت گلخانه ای برای کاهش مصرف آب در زمان کم آبی قابل توجه است؛ هم چنین ترویج آبیاری تحت فشار، آبیاری نوار تیپ در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد؛ با توجه به این موارد بهترین راه حل این است که در کشت از آبیاری قطره ای استفاده کنیم چون هم مصرف آب به میزان زیادی کاهش می یابد و هم می توان عمل آبیاری را راحت تر انجام داد.

بر اساس این گزارش دولت در اجرای طرح آبیاری قطره ای حمایت خواهد کرد؛ تا ۸۰ درصد هم به افرادی که به صورت انفرادی متقاضی آبیاری قطره ای هستند این تسهیلات پرداخت می شود؛ در بحث گلخانه ای هم تسهیلاتی وجود دارد که طرح اجرا شود حتی کشت گلخانه ای در مقیاس کوچک باشد می تواند در روستاها اجرا شود تا از این تسهیلات استفاده کنند؛ در بحث کشت گیاهان دارویی نیز یارانه وجود دارد.

می توان گفت بالغ بر ۴۵ درصد اراضی شهرستان فیروزکوه به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند؛ ترویج سامانه های نوین آبیاری چند سالی است که در شهرستان انجام می شود؛ این روش به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب منجر می شود و مردم تمایل به این روش دارند چون هم دردسرهای نیروهای کار را کمتر می کند و هم میزان مصرف آب را کاهش می دهد.

این اقدامات از پیشران های توسعه این شهرستان محسوب می شود.