امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| ستاد پیشگیری از «کرونا» به ریاست «جهانگیری» برگزار شد

ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا استان تهران به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.

عکس از سید هادی کسایی زاده